SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
181

67.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članaka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zdravstva, sporta i rekreacije na području
Općine Dobrinj za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj, u svezi s:

- podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva

- poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

- sportsko-rekreativnom aktivnošću građana

- treningom i organiziranjem natjecanja podmlatka

- stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija

- održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata

Članak 2.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2007. godine i utrošit će se kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći 24.000,00

- turistička ambulanta 50.000,00

- sufinanciranje pregleda kod doktora Ivaniša 18.000,00

- pomoć KBC Rijeka 15.000,00

- sufinanciranje mamografije 15.000,00

- klub zdravlja 8.000,00


UKUPNO 130.000,00


Sportske manifestacije:

- nogometni turnir 10.000,00

Pomoć sportskim društvima:

- sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo 20.000,00

- sufinanciranje rada SRD »Vela sten« Čižići 13.000,00

- gorska služba spašavanja 2.000,00

- sufinanciranje NK »Krk« 30.000,00

- Košarkaški klub Krk 5.000,00

- Streljački klub Dub Malinska 5.000,00

- sportaš otoka Krka 20.000,00

Kapitalni projekt - izgradnja igrališta:

- sportski i rekreacijsi tereni 200.000,00

- Sportski teren Gabonjin 150.000,00

- uređenje igrališta Klimno 80.000,00

- uređenje okoliša igrališta Šilo 200.000,00

- igralište Tribulje-Klanice 50.000,00

- Dječje igračke za parkove 100.000,00


UKUPNO 885.000,00


Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova sportskih društava koji su obavezni svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja 2007. godine i objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-03-09

Dobrinj, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr