SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
181

63.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 12. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2006. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2007.godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za 2007. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 400.000,00 kn

2. ostali prihodi iz proračuna 4.542.000,00 kn


UKUPNO 1+2 4.942.000,00 kn


Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A. Održavanje javnih površina

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed
planiranim ciklusima i potrebama, kako slijedi:

- parkovi Šilo 200.000,00 kn

- uređenje spomenika 20.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 70.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kn

- projekt dom Tribulje-Klanice 50.000,00 kn

- projekt izrada grobnica Polje 30.000,00 kn

- projekt uređenja javne površine Klimno 20.000,00 kn

- projekt uređenja javne površine Šilo 20.000,00 kn

- projekt poslovna zgrada Čižići 50.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun« 700.000,00 kn

- javna površina Kalić Tribulje 50.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 70.000,00 kn

- vodna naknada 25.000,00 kn

- društvo za zaštitu životinja Felix

- za kastriranje 2.000,00 kn


Ukupno 1.427.000,00 kn


B. Odvoz smeća 50.000,00 kn

- pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada


Ukupno A + B 1.477.000,00 kn


2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- utrošak ulične rasvjete 200.000,00 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održ.

opreme 100.000,00 kn


Ukupno 300.000,00 kn


3. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja, saniranje deponija 100.000,00 kn

- staza groblje Sužan 50.000,00 kn


Ukupno 150.000,00 kn


4. ODRŽAVANJE CESTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

cesta 200.000,00 kn

5. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

- usluge tekućeg i investicijskog odr.

građ. objekata 150.000,00 kn

- popravak doma Sužan 120.000,00 kn

- popravak doma Čižići 60.000,00 kn

- ambulanta Šilo 150.000,00 kn

- popravak doma Gostinjac 50.000,00 kn

- uređenje trgovine Rasopasno 50.000,00 kn

- rekonstrukcija općinske zgrade

Rasopasno 220.000,00 kn

- dom Klimno 200.000,00 kn

- dom Hlapa 220.000,00 kn

- društvene prostorije Županje 220.000,00 kn

- stolarija stara škola Sužan 100.000,00 kn

- čekaona Šilo 70.000,00 kn

- stolarija ambulanta Šilo 100.000,00 kn

- terasa dom Polje 100.000,00 kn

- trgovina Gabonjin 220.000,00 kn

- dom Dobrinj 100.000,00 kn

- usluge tekućeg i inv. odr. sakral.

objekata 100.000,00 kn

- okoliš crkve Sužan 70.000,00 kn

- okoliš i zid crkve Sv. Ivan 150.000,00 kn

- gromobran na zvoniku Polje 70.000,00 kn

- popravak krova crkva Sv. Vid 50.000,00 kn


Ukupno 2.470.000,00 kn


6. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH

PRISTANIŠTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

morskih pristaništa 200.000,00 kn

7. OPSKRBA VODOM

- potrošnja vode tuševa na plažama 45.000,00 kn


UKUPNO 1-7 4.942.000,00 kn


Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2007. godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-05-05

Dobrinj, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr