SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
181

62.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) na 12. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2007. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine za:

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. groblja

. opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 10.000.000,00 kn

2. Mjesni samodoprinos 1.000.000,00 kn

3. Sufinanciranje grobnica 420.000,00 kn

4. Naknada za koncesiju 155.000,00 kn

5. Namjensko povećanje cijene vode

»Ponikve« 115.000,00 kn

6. Ostali prihodi iz proračuna 730.000,00 kn


U K U P N O 12.420.000,00 kn


Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu i opskrbu pitkom vodom i nabavka opreme obuhvaća:

1. JAVNE POVRŠINE

- prostorni i urbanistički planovi 500.000,00

- uređenje zelenila Čižići 150.000,00

- uređenje javne površine Žestilac 100.000,00

- kapitalna pomoć KD Komun« 500.000,00

- uređenje place Dobrinj 700.000,00

- uređenje šetnice Soline 100.000,00

- uređenje javne površine Klimno 205.000,00

- uređenje javne površine Šilo 100.000,00

- uređenje javne površine Čižići 150.000,00

- parkirališe Čižići 150.000,00

- staza kod doma Kras 100.000,00

- popravak obale Šilo - Pećine 200.000,00

- potporni zid Šilo - Žvankova 200.000,00

- uređenje obale Klimno 220.000,00

- obalni zid Soline 200.000,00

- vađenje mulja Klimno 100.000,00

- obala Meline 150.000,00

- nabava klupa 20.000,00


UKUPNO 3.845.000,00


2. NERAZVRSTANE CESTE

- asfaltiranje cesta - ŽUC 400.000,00

- otkup zemljišta 300.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline 240.000,00

- asfaltiranje i proširenje Soline 100.000,00

- uređenje parkirališta Dobrinj 200.000,00

- parkiralište pošta Šilo 100.000,00

- asfaltiranje Gabonjin 150.000,00

- asfalt Polje 200.000,00

- asfaltiranje Hlapa 100.000,00

- asfaltiranje Klimno 200.000,00

- potporni zid Županje 70.000,00

- uređenje puta Gabonjin-Brgud 200.000,00

- asfaltiranje Kras 200.000,00

- asfaltiranje Čižići 200.000,00

- potporni zid parkirališta Dobrinj 200.000,00

- prilazna cesta Komoriška Klimno 200.000,00

- cesta Zviranj 100.000,00


UKUPNO 3.160.000,00


3. GROBLJA

- izgradnja grobnica u Polju 220.000,00

- niše Polje 200.000,00

- ostala groblja 100.000,00

- mrtvačnica Rasopasno 100.000,00

- mrtvačnica Sužan 100.000,00

- potporni zid i uređenje groblja Polje 200.000,00


UKUPNO 920.000,00


4. JAVNA RASVJETA 200.000,00

- izgradnja javne rasvjete Čižići 60.000,00

- javna rasvjeta Soline 70.000,00

- javna rasvjeta Klimno 70.000,00

- javna rasvjeta Gabonjin 50.000,00


UKUPNO 450.000,00


5. OPSKRBA PITKOM VODOM

- mjesne mreže vodovoda Polje 3.000.000,00

- koncepcija vodoopskrbe 310.000,00

- koncepcija vodoopskrbe kroz

namjensko povećanje cijene vode 115.000,00

- razvoj djelatnosti gospodarenja otpadom 80.000,00

- otplata kredita za vodovod 540.000,00


UKUPNO 4.045.000,00


SVEUKUPNO 12.420.000,00


Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-05-04

Dobrinj, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr