SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
GRAD RIJEKA
181

133.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 09/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2006. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE
ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2007. - 2009. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/237

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2007.-2009. GODINE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=478&mjesto=51000&odluka=133
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr