SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
GRAD RIJEKA
181

125.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2007. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- prijevoz putnika

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od 2.410.000,00

-Javne površine Škurinjska Draga - 800 m2

- dio 860.000,00

-Javne površine Trg Sv. Barbara 2. faza

800 m2850.000,00

-Javne površine Trg M. Vlačića - 420 m2

prijelazni radovi 700.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 1.000.000,00

-Javne površine u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na

Rujevici 1. faza 1.000.000,00

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 21.070.000,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m' imovinsko pravna priprema i projekti 200.000,00

- Ulica Ivana Pavla II II. faza (ex Nova Ciottina) dužine 85 m' 200.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog doprinosa dužine 100 m' 200.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet dužine 280 m' - dio 1.170.000,00

- Pristupna cesta 102 dužine 180 m' - dio 300.000,00

- Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje dužine 180 m' - dio 200.000,00

- Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet dužine 250 m' 1.600.000,00

- Pristupna cesta Servisnoj zoni Rujevica dužine 220 m' - priprema 50.000,00

- Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom dužine 1500 m' - dio 2.000.000,00

- Tunelski priključci na cestu D-404 dužine 250 m' projektna priprema 600.000,00

- Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje prijelazni radovi 600.000,00

- Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora studije izvodljivosti 50.000,00

- Kružno raskrižje Parkovi 1000 m2 početak građenja, dio 10.000.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2c - I. faza dužine 150 m' 1.400.000,00

- Pristupna cesta 25 za stambene objekte na Krnjevu dužine 150 m', dio 500.000,00

- Pristupna cesta za Sveučililšni kampus na Trsatu dužine 800 m, početak gradnje, dio 2.000.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 15.080.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici 1. faza,

dužine 400 m, dio 4.000.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet dužine 280 m' - dio 380.000,00

- Ceste u zahvatu DPU Kantrida dužine 400 m' - dio 10.700.000,00

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.140.000,00

- Javna rasvjeta Trg Sv. Barbare -2. faza dužine 192 m' 250.000,00

- Javna rasvjeta Trg M. Vlačića dužine 102 m' prijelazni radovi 100.000,00

- Javna rasvjeta javnih površina Škurinjska Draga dužine 300 m' 140.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste na lokaciji Z. Zamet dužine 280 m' - dio 150.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet dužine 250 m' 400.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste na Srdočima GP2c-I. faza dužine 150 m' 100.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 300.000,00

- Javna rasvjeta prema DPU Kantrida dužine 400 m' - dio 300.000,00

V. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.802.000,00

- 450 ukopnih mjesta na općim poljima - dio 1.802.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 4.798.000,00

- 224 ukopnih mjesta na općim poljima prijelazni radovi 1.198.000,00

- Uređenje ulaza u groblje Kozala 3.600.000,00

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od 49.250.000,00

- Zamjena cjevovoda izvor Rječina - Zoretići I. faza dužine 3.200 m' oprema 18.600.000,00

- Vodoopskrba otoka Krka dužine 7.000 m', - sufinanciranje radova 7.000.000,00

- Izgradnja tlačnog cjevovod CS Kozala - VS Streljana dužine 7.000 m' oprema, dio 7.000.000,00

- Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3 dužine do 8.000 m', dio 7.000.000,00

- Vodoistražni radovi dokumentacija i radovi, dio 800.000,00

- Izrada projektne dokumentacije 200.000,00

- Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida projekti i radovi, dio 2.900.000,00

- Izgradnja vodovoda i objekti G. Pulac 1.500.000,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe Kampusa na Trsatu 1.500.000,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe POS Rujevica 200.000,00

- Izgradnja vodovoda za objekte Sveučilišta Drenova 350.000,00

- Izgradnja vodovoda za Platak projektna dokumentacija 1.000.000,00

- Transport vode od CS Martinšćica do VS Sopalj 1.000.000,00

- Vodoopskrba kompleksa zgrade ulice T. Ujevića 200.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 9.900.000,00

- Izgradnja vodovoda izvan DPU Kantrida projekti i radovi. dio 2.900.000,00

- Izgradnja vodovoda u zahvatu DPU Kantrida 1.000.000,00

- Vodoopskrba otoka Krka dužine 7.000 m' 5.000.000,00

- Izgradnja tlačnog cjevovod CS Kozala - VS Streljana dužine 7.000 m' 1.000.000,00

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od 10.880.000,00

- Kanalizacijski sustav Grobnik 2.100.000,00

- Kanalizacijski sustav Grobnik Projekt Jadran 1.660.000,00

- Kanalizacija Klana projekti, dio 200.000,00

- Kolektor Drnjevići Ul. Zametskog korena dužine 500 m' 500.000,00

- Kolektor u UL. M. Barača - Torpedo dužine 300 m' 400.000,00

- Kolektor u Ul. J. Mohorića dužine 650 m, dio 500.000,00

- Projektna dokumentacija 350.000,00

- Kolektor u Ul. B. Jurića dužine 250 m' 1.200.000,00

- Kolektor u Ul. A. Peruča dužine 200 m' 400.000,00

- Kanalizacija u Ul. Farkaševo na Drenovi dužine 150 m' 300.000,00

- Izgradnja kanalizacije po Programu Kanalizacija 1 920.000,00

- Odvodnja sanitarno potrošnih otpad. voda za objekte Sveučilišta na Drenovi 350.000,00

- Odvodnja otpad. voda područja G. Zamet, Pehlin Marinići i Srdoči 1. faza 350.000,00

- Odvodnja otpadnih voda područja Pulac Brašćine 300.000,00

- Odvodnja za stanove POS Rujevica 150.000,00

- Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija u Ul. M. Grbac 1.000.000,00

- Odvodnja kompleksa zgrada Ul. T. Ujevića 200.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 1.000.000,00

- Odvodnja i kanalizacija prema DPU Kantrida, dio 1.000.000,00

VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 8.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od 7.500.000,00

- Nabava specijalnih vozila za odvoz otpada 7.500.000,00

IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od 10.100.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama 6.000.000,00

- Izgradnja reciklažnog dvorišta, projekti, izgradnja, dio 3.600.000,00

- Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak monitoring, dio 500.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 4.360.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama financijska pomoć Fonda 4.000.000,00

- Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, dio 360.000,00

X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 10.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od 3.000.000,00

- Nabava 25 autobusa 3.000.000,00

XI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 11.

Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u

ukupnom iznosu od 900.000,00

- Razvoj tržne djelatnosti i investicijsko

održavanje tržnica 900.000,00

Članak 12.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 144.490.000,00 kuna.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 021-05/06-01/239

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr