SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
4

3.

Na temelju odredbe članka 14. zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 24. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Malinska-Dubašnica za 2003. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi.

Članak 3.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2002. godinu u iznosu od 1.030.442,05 kn, utrošit će se na sljedeći način kako slijedi:

-Pozicija 22 - Usluge tek. i inve.
održavanja morske obale 150.000,00 kn

-Pozicija 25.1 Usluge tek. i inv.
održavanja - »Park hrv. branitelja« 180.500,00 kn

-Pozicija 43.6 Zakonske obveze
prema hrv. braniteljima 110.442,05 kn

-Pozicija 85.2 Kapitalne pomoći
- PONIKVE - EKO
PROGRAM 220.000,00 kn

-Pozicija 92 Uređaji, strojevi i
oprema za ost. namjene 100.000,00 kn

-Pozicija 89 Zemljište 269.500,00 kn

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 17.196.442,05 kn, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-08/03-01/1

Ur. broj: 2142-05-03-3

Malinska, 24. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v. r.

 

I. izmjena i dopuna proračuna   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr