SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD VRBOVSKO
Grad Vrbovsko

Grad Vrbovsko

1.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 11. Izjave osnivača od 5. prosinca 1995., na prijedlog Uprave Društva, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, kao Skupština Društva »Komunalca« d.o.o. Vrbovsko, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2003. godine donijelo je

UPUTSTVO
o načinu plaćanja i obračunu komunalnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Uputstvom utvrđuje se način plaćanja komunalnih usluga:

- skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Članak 2.

Visinu cijene i način plaćanja usluge određuje isporučitelj usluge i to Uprava isporučitelja uz suglasnost Nadzornog odbora i Skupštine Društva.

Članak 3.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine, ili njen korisnik, kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio komunalno društvo.

Članak 4.

Korisnik komunalne usluge dužan je račun za pruženu usluge podmiriti u roku 15 dana od dana ispostave računa.

Članak 5.

Obračun komunalne usluge skupljanja i odvoza otpada vrši se mjesečno i to:

(1) za stambeni prostor - u paušalnom iznosu prema važećoj cijeni komunalne usluge

(2) za poslovni prostor - na osnovi ukupne bruto razvijene površine poslovnog prostora m2 (uključivši uz površinu poslovnog prostora i površinu garaža, skladišta i ostalih pomoćnih prostorija) koja se koriste za poslovnu djelatnost

(3) za školski prostor - prema važećoj cijeni.

Članak 6.

(1) Korisnici socijalne skrbi oslobođeni su plaćanja naknade za odvoz otpada.

(2) Domaćinstva s jednim članom plaćaju 50% mjesečne naknade za odvoz otpada.

(3) Vlasnici kuća za odmor plaćaju naknadu za odvoz otpada za vrijeme korištenja a najmanje 6 mjeseci tijekom godine.

Članak 7.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.


Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2004. godinu, koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 35/03 utvrđen je propust, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2004. godinu

1. Stavak 2. članka 17. glasi:

»Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuju:

- u vrijednosti do 200.000,00 kuna predsjednik Poglavarstva ili osoba koju on ovlasti,

- u vrijednosti iznad 200.000,00 kuna potpisuje predsjednik Poglavarstva«.

2. Članak 22. glasi:

»Odsjek za proračun izvještavat će mjesečno predsjednika Poglavarstva o izvršavanju Proračuna.

Odsjek za proračun podnosit će Poglavarstvu tromjesečne izvještaje o izvršenju proračuna, a rukovoditelji upravnih tijela tromjesečne izvještaje o izvršenju programskih aktivnosti.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Grada dostavlja se i Gradskom vijeću.«

Klasa: 400-08/04-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/04-1

Vrbovsko, 20. veljače 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=59&mjesto=51326&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr