SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

21.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i 124/ 97) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora

Članak 1.

U članku 16. stavku 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/01 - pročišćeni tekst, 6/01 i 10/02) iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. bankama za postavu bankomata, uz obvezu zakupnika da za površinu prostora koji se daje u podzakup prihvati povećanje ugovorene zakupnine za 5 (pet) puta,«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

Članak 2.

U članku 25. stavku 2., u TABELI ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE, tekst pod rednim brojem 2. u koloni DJELATNOST mijenja se i glasi:

»2. G - trgovina 50.1; 50.3-52.6«.

Članak 3.

U Popisu ulica po zonama iz članka 28. stavka 2. Odluke, u I.A ZONI iza riječi »VERDIJEVA« dodaje se riječ »VESLARSKA«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/22

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 26. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr