SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

20.

Na temelju članka 35. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu gradske uprave
Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/ 97 - pročišćeni tekst, 1/98 - ispr. i 2/01) članak 23. mijenja se i glasi:

»U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela, poslovi u svezi osiguravanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslovi proračunskog nadzora radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava i primjenjivanja zakona i ostalih propisa te poslovi unutarnje revizije.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/21

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 26. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr