SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

15.

Na temelju članka 10. stavka 3. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za javna priznanja Grada Rijeke

I.

U Odbor za javna priznanja Grada Rijeke imenuju se:

- mr. sc. ŽELJKO GLAVAN, za predsjednika

- OZREN GRUIČIĆ, za člana

- prof. dr. NIKOLA MATEJČIĆ, za člana

- dr. sc. MARKO IVANOVIĆ, za člana

- VLADIMIR SMEŠNY, za člana

- VESNA MATKOVIĆ, za člana

- ZORAN FRKOVIĆ, za člana.

II.

Predsjednik i članovi Odbora iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od jedne godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/04-01/3

Ur. broj: 2170-01-10-2004-2

Rijeka, 26. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr