SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

11.

Na osnovi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 13/02 i 12/03), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 19. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
javnih površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/98, 23/00 i 21/02) iza članka 9. dodaje se novi članak 9a koji glasi:

»Članak 9a.

Izuzetno od odredbe članka 9. stavka 1. ove Odluke, površina montažnog objekta postavljenog na javnoj površini za gradsko područje B može biti i veća od 36 m2, ako je to utvrđeno Planom lokacija iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.«

Članak 2.

U članku 27. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavljanje ugostiteljske terase sklapa se za cjelokupnu površinu terase utvrđene Planom iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.«

Članak 3.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zona »0« obuhvaća Jadranski trg, Korzo, Ulicu Ante Starčevića, Jelačićev trg, Ulicu Pavla Rittera Vitezovića, Agatićevu ulicu, Ulicu žrtava fašizma, Ulicu Frana Supila i Trg Republike Hrvatske, te područje omeđeno tim ulicama, Gnambovu ulicu, Poštanski prolaz, Bazarigov prolaz, Ulicu Riva i Trg Žabica.«

Članak 4.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Prema zoni i namjeni lokacija, zakupnina po m2 iznosi:

Članak 5.

U članku 35. stavku 2. broj »14,00« zamjenjuje se brojem »30,00«.

Članak 6.

U članku 37. stavku 2. broj »5/96« zamjenjuje se brojevima »18/03 i 21/03«.

Članak 7.

Članak 38., 39., 40. i 41. brišu se.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/16

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 19. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr