SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 1. Petak, 31. siječnja 2003.
OPĆINA VRBNIK
3B2 HTML

Općina Vrbnik

1.

Temeljem odredbi članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94), Zakona o financiranju lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/ 97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01), te članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2002. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni Proračuna Općine Vrbnik za 2002. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2002. godinu, članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Vrbnik za 2002. godinu sastoji se od:

Prihoda: 4.686.486,25 kuna

Izdataka: 4.686.486,25 kuna.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Bilanci prihoda/primitaka, rashoda/izdataka za 2002. godinu kako slijedi:

IZMJENE PRORAČUNA
za razdoblje od: 01.01.02. do: 31.12.02.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Ova Izmjena Proračuna Općine Vrbnik stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/02-01/06

Ur. broj: 2142-07-03-02-1

Vrbnik, 27. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Toljanić, v.r.

Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Vr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr