SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA JELENJE
3B2 HTML

19.

Temeljem odredbi članka 5. i 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 53. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 14/93), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2002. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Jelenje za 2002. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2002. godinu donijet je na sjednici održanoj 18. prosinca 2001. godine, a izmjene i dopune Proračuna na 11. sjednici održanoj 12. studenoga 2002. godine.

Izmjene i dopune proračuna su sadržavale:

- planirane prihode od4.827.178 kuna

- planirane izdatke od4.817.178 kuna

- neraspoređene prihode (stalna pričuva)10.000 kuna

a novoizmijenjeni i dopunjeni Proračun sadrži:

- planirane prihode od4.996.721 kuna

- planirane izdatke od4.996.721 kuna

Članak 2.

Projekcije za 2003. godinu, odnosno 2004. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Pregled prihoda i izdataka po skupinama i podskupinama kroz Opći dio, te izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio sastavni je dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2002. godinu.

Članak 4.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2002. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/02-01/

Ur. broj: 2170-04-02-2

Dražice, 27. prosinca 2002.

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr